Česky

Operační plán Praha adaptabilita

Evropský sociální fond

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

Fakulta byla úspěšná při získávání finanční podpory na rozvoj svých studijních programů v rámci Operačního programu PRAHA - ADAPTABILITA.


V rámci Prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání byly aktuálně podepsány smlouvy na pět projektů:

  1. Inovace bakalářského studijního programu Chemiemoderní vzdělávání podpořené použitím notebooků – CZ.2.17/3.1.00/33248 >>>
  2. Inovace bakalářského studijního programu Syntéza a výroba léčiv na FCHI pro větší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce CZ.2.17/3.1.00/33253
  3. Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha – CZ.2.17/3.1.00/33254
  4. Inovace bakalářských studijních programů na VŠCHT Praharozvoj sociálních kompetencí absolventů a jejich připravenosti k úspěšnému uplatnění na trhu práce – CZ.2.17/3.1.00/33350 >>>
  5. Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha – CZ.2.17/3.1.00/33351 >>>